Apostlagärningarna 12:22

Folket började då ropa (upprepade gånger): "Det är en guds röst, inte en människas!"


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   δῆμος   ἐπεφώνει·   θεοῦ   φωνὴ   καὶ   οὐκ   ἀνθρώπου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G1218 δῆμος folket, folkmassa the people N-NSM
G2019 ἐπεφώνει· ropa, skrika were crying out, V-IAI-3S
G2316 θεοῦ Gud Of a god N-GSM
G5456 φωνὴ röst, rop [this is the] voice, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0444 ἀνθρώπου. människa of a man! N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.