Apostlagärningarna 12:21

På utsatt dag satte sig Herodes på tronen, klädd i kunglig skrud, och höll ett tal till dem.

[Den judiske historieskrivaren Josefus beskriver händelserna med fler detaljer. Han skriver hur Agrippa anordnade teaterföreställningar för att ära kejsaren, Claudius. Många höga officerare och andra män var inbjudna. På den andra dagen med dessa spel framträdde Herodes Agrippa iklädd en glänsande silvermantel. När morgonsolens strålar reflekterades i hans kläder glänste och glimmade han som en gud.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τακτῇ   δὲ   ἡμέρᾳ   ὁ   Ἡρῴδης   ἐνδυσάμενος   ἐσθῆτα   βασιλικὴν   καὶ   καθίσας   ἐπὶ   τοῦ   βήματος   ἐδημηγόρει   πρὸς   αὐτούς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5002 Τακτῇ utsatt, utvald, en bestämd On the appointed A-DSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig day, N-DSF
G3588 denna, denne T-NSM
G2264 Ἡρῴδης Herodes Herod, N-NSM-P
G1746 ἐνδυσάμενος klä på having put on V-AMP-NSM
G2066 ἐσθῆτα kläder, dräkt apparel N-ASF
G0937 βασιλικὴν ämbetsman, kunglig royal A-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2523 καθίσας sitta, sitta ner, att sitta having sat V-AAP-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G0968 βήματος domarsäte, tron throne, N-GSN
G1215 ἐδημηγόρει hålla tal was making an address V-IAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτούς. honom, dem, henne, den, det them. P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.