Apostlagärningarna 12:15

De sade till henne: "Du är från vettet." Men hon vidhöll att det var Petrus, och de fortsatte säga: "Det är hans ängel."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   πρὸς   αὐτὴν   εἶπαν·   μαίνῃ.   ἡ   δὲ   διϊσχυρίζετο   οὕτως   ἔχειν.   οἱ   δὲ   ἔλεγον·   ὁ   ἄγγελός   ἐστιν   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det her P-ASF
G2036 εἶπαν· säga, tala, bud they said, V-2AAI-3P
G3105 μαίνῃ. vara galen, från sina sinnen You are out of your mind. V-PNI-2S
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G1340 διϊσχυρίζετο bestämt bekräfta, försäkra she was insisting V-INI-3S
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt [it] so ADV
G2192 ἔχειν. ha, vara, behöva to be. V-PAN
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G3004 ἔλεγον· sa, säga, tala, kalla they were saying, V-IAI-3P
G3588 denna, denne The T-NSM
G0032 ἄγγελός ängel, budbärare angel N-NSM
G1510 ἐστιν är it is V-PAI-3S
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.