Apostlagärningarna 12:12

När han hade funderat på vad han skulle göra [insåg att han verkligen var frigiven, stod där själv på gatan och måste gå någonstans], gick han till Marias hus, hon var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad.

[Maria var Barnabas släkting, se Kol 4:10. Hennes son Markus följde med Barnabas och Paulus på den första missionsresan, se Apg 12:25; 13:5, 13. Enligt tidig tradition är Markus också författaren till Markusevangeliet.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

συνιδών   τε   ἦλθεν   ἐπὶ   τὴν   οἰκίαν   τῆς   Μαρίας   τῆς   μητρὸς   Ἰωάννου   τοῦ   ἐπικαλουμένου   Μάρκου,   οὗ   ἦσαν   ἱκανοὶ   συνηθροισμένοι   καὶ   προσευχόμενοι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4894 συνιδών bli/vara medveten om, i samråd Having considered [it] V-2AAP-NSM
G5037 τε och also, CONJ
G2064 ἦλθεν komma, gå he came V-2AAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3614 οἰκίαν hus, hem, hushåll, från huset house N-ASF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G3137 Μαρίας Maria of Mary N-GSF-P
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3384 μητρὸς mor, mamma mother N-GSF
G2491 Ἰωάννου Johannes of John, N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne who T-GSM
G1941 ἐπικαλουμένου åkalla, även kallad, vädja till, vädja is called V-PPP-GSM
G3138 Μάρκου, Markus Mark, N-GSM-P
G3757 οὗ där, vart where ADV
G1510 ἦσαν är were V-IAI-3P
G2425 ἱκανοὶ många, mycket, värdig, lång many A-NPM
G4867 συνηθροισμένοι församla gathered together V-RPP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4336 προσευχόμενοι. be praying. V-PNP-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.