Apostlagärningarna 11:4

Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt [han återger kortfattat händelserna i föregående kapitel]:


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀρξάμενος   δὲ   ὁ   Πέτρος   ἐξετίθετο   αὐτοῖς   καθεξῆς   λέγων·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0757 ἀρξάμενος regera having begun V-AMP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter, N-NSM-P
G1620 ἐξετίθετο förklarade, omtalade he was explaining [it] V-IMI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G2517 καθεξῆς i ordningsföljd, följde in order, ADV
G3004 λέγων· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.