Apostlagärningarna 11:16

Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt [innan han for upp till himlen, se Apg 1:5]: 'Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den helige Ande.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐμνήσθην   δὲ   τοῦ   ῥήματος   ῥήματος   κυρίου,   ὡς   ἔλεγεν·   Ἰωάννης   μὲν   ἐβάπτισεν   ὕδατι,   ὑμεῖς   δὲ   βαπτισθήσεσθε   ἐν   πνεύματι   ἁγίῳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3403 ἐμνήσθην tänka på I remembered V-API-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G4487 ῥήματος ord declaration N-GSN
G4487 ῥήματος ord declaration N-GSN
G2962 κυρίου, Herren, herre Lord, N-GSM
G5613 ὡς som how CONJ
G3004 ἔλεγεν· sa, säga, tala, kalla He was saying V-IAI-3S
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G0907 ἐβάπτισεν döpa, tvätta baptized V-AAI-3S
G5204 ὕδατι, vatten with water; N-DSN
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0907 βαπτισθήσεσθε döpa, tvätta will be baptized V-FPI-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with [the] PREP
G4151 πνεύματι Ande Spirit N-DSN
G0040 ἁγίῳ. helig, helgedom Holy. A-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.