Apostlagärningarna 11:15

När jag började tala föll den helige Ande över dem, så som han föll över oss under den första tiden. [Apg 2:1‑4]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   δὲ   τῷ   ἄρξασθαί   με   λαλεῖν   ἐπέπεσεν   τὸ   πνεῦμα   τὸ   ἅγιον   ἐπ᾽   αὐτούς,   ὥσπερ   καὶ   ἐφ᾽   ἡμᾶς   ἐν   ἀρχῇ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G0757 ἄρξασθαί regera beginning V-AMN
G1473 με jag, mig, min, mitt my P-1AS
G2980 λαλεῖν tala, säga, predika, uttala to speak, V-PAN
G1968 ἐπέπεσεν falla, falla över, tränga sig på fell V-2AAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G0040 ἅγιον helig, helgedom Holy A-NSN
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτούς, honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G5618 ὥσπερ på samma sätt som even as CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1909 ἐφ᾽ på, i, till upon PREP
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G0746 ἀρχῇ. begynnelsen, början, furstar, först, hörn beginning. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.