Apostlagärningarna 11:13

Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: 'Skicka bud till Joppe och hämta hit Simon som kallas Petrus.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπήγγειλεν   δὲ   ἡμῖν   πῶς   εἶδεν   τὸν   ἄγγελον   ἐν   τῷ   οἴκῳ   αὐτοῦ   σταθέντα   καὶ   εἰπόντα   αὐτῷ·   ἀπόστειλον   εἰς   Ἰόππην   ἄνδρας   καὶ   μετάπεμψαι   Σίμωνα   τὸν   ἐπικαλούμενον   Πέτρον,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0518 ἀπήγγειλεν
underrätta, meddela, berätta He related
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1473 ἡμῖν
jag, mig, min, mitt to us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. första person Dativ Plural
P-1DP
G4459 πῶς
hur how
Partikel Partikel
Frågande Partikel Frågande
PRT-I
G1492 εἶδεν
veta, känna till, förstå, se, skåda, titta he had seen
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G3588 τὸν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G0032 ἄγγελον
budbärare, ängel angel
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G1722 ἐν
i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G3624 οἴκῳ
hem, hus, familj house
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2476 σταθέντα
stå, ställa, bli avgjort, stå still having stood
VERB Verb
Aorist Passiv Particip Aorist Passiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-APP-ASM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2036 εἰπόντα
tala, skicka ut ljud having said,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-2AAP-ASM
G0846 αὐτῷ·
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G0649 ἀπόστειλον
sända, utsända, skicka, skicka iväg, skicka ut do send forth
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-AAM-2S
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G2445 Ἰόππην
Joppe Joppa,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
Plats Substantiv Ackusativ Singular Feminin Plats
N-ASF-L
G0435 ἄνδρας
man, make men
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3343 μετάπεμψαι
skicka efter do yourself send for
VERB Verb
Aorist Medium Imperativ Aorist Medium Imperativ
Sing. andra person Singular
V-AMM-2S
G4613 Σίμωνα
Simon Simon,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Substantiv Ackusativ Singular Maskulin Person
N-ASM-P
G3588 τὸν
denna, denne who
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G1941 ἐπικαλούμενον
åkalla, även kallad, vädja till, vädja is called
VERB Verb
Närvarande Medium eller Passiv Particip Närvarande Medium eller Passiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-PEP-ASM
G4074 Πέτρον,
Petrus Peter,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Substantiv Ackusativ Singular Maskulin Person
N-ASM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar