Apostlagärningarna 11:8

Jag svarade: 'Nej, verkligen inte, Herre! Det har aldrig kommit något [ceremoniellt] oheligt eller orent i min mun.'


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπον   δέ·   μηδαμῶς,   κύριε·   ὅτι   πᾶν   κοινὸν   ἢ   ἀκάθαρτον   οὐδέποτε   εἰσῆλθεν   εἰς   τὸ   στόμα   μου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπον säga, tala, bud I said V-2AAI-1S
G1161 δέ· men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3365 μηδαμῶς, inte så In no way, ADV
G2962 κύριε· Herren, herre Lord, N-VSM
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSN
G2839 κοινὸν gemensam, oren common A-NSN
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G0169 ἀκάθαρτον oren unclean A-NSN
G3763 οὐδέποτε aldrig nothing ever ADV-N
G1525 εἰσῆλθεν komma has entered V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4750 στόμα mun mouth N-ASN
G1473 μου. jag, mig, min, mitt of me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.