Apostlagärningarna 11:5

"Jag var i staden Joppe, och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom till mig.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   ἤμην   ἐν   πόλει   Ἰόππῃ   προσευχόμενος   καὶ   εἶδον   ἐν   ἐκστάσει   ὅραμα   καταβαῖνον   σκεῦός   τι   ὡς   ὀθόνην   μεγάλην   τέσσαρσιν   ἀρχαῖς   καθιεμένην   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ,   καὶ   ἦλθεν   ἄχρι   ἐμοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 ἤμην är was V-IMI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4172 πόλει stad [the] city N-DSF
G2445 Ἰόππῃ Joppe of Joppa N-DSF-L
G4336 προσευχόμενος be praying, V-PNP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 εἶδον veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I saw V-2AAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1611 ἐκστάσει hänryckning, bli förundrad a trance N-DSF
G3705 ὅραμα syn a vision, N-ASN
G2597 καταβαῖνον komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner descending V-PAP-ASN
G4632 σκεῦός kärl, vara, ägodel, redskap a vessel N-ASN
G5100 τι något, någon, några certain X-ASN
G5613 ὡς som like CONJ
G3607 ὀθόνην linneduk a sheet N-ASF
G3173 μεγάλην stor great, A-ASF
G5064 τέσσαρσιν fyra by four A-DPF
G0746 ἀρχαῖς begynnelsen, början, furstar, först, hörn corners N-DPF
G2524 καθιεμένην sänka ner being let down V-PPP-ASF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ, himmel heaven, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἦλθεν komma, gå it came down V-2AAI-3S
G0891 ἄχρι fram tills, till, as far as PREP
G1700 ἐμοῦ· mig, min, mina me. S-1SGSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.