Apostlagärningarna 11:23

När han kom dit och fick se Guds nåd över dem [Guds favör, andens frukt, och de andliga gåvorna i tjänst], blev han glad och uppmuntrade (förmanade) dem alla att helhjärtat hålla sig till Herren,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃς   παραγενόμενος   καὶ   ἰδὼν   τὴν   χάριν   χάριν   τοῦ   θεοῦ   ἐχάρη   καὶ   παρεκάλει   πάντας   τῇ   προθέσει   τῆς   καρδίας   προσμένειν   προσμένειν   τῷ   κυρίῳ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς vem who R-NSM
G3854 παραγενόμενος komma having come V-2ADP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5485 χάριν nåd grace N-ASF
G5485 χάριν nåd grace N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G5463 ἐχάρη glädja sig rejoiced V-2AOI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3870 παρεκάλει be om tröst/hjälp was exhorting V-IAI-3S
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G4286 προθέσει syfte, skådebröd with resolute purpose N-DSF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2588 καρδίας hjärta, brustet hjärta of heart N-GSF
G4357 προσμένειν vara med, fortsätta med to abide V-PAN
G4357 προσμένειν vara med, fortsätta med to abide V-PAN
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2962 κυρίῳ· Herren, herre Lord. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.