Apostlagärningarna 11:2

När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna [den gruppen av messiastroende judar som ansåg att hedningar först var tvungna att bli proselyter, och männen även omskära sig, innan de kunde bli kristna] att strida mot (tog avstånd, separerade sig från, angrep) Petrus.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὅτε   δὲ   ἀνέβη   Πέτρος   εἰς   Ἰερουσαλήμ,   διεκρίνοντο   πρὸς   αὐτὸν   οἱ   ἐκ   περιτομῆς  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 Ὅτε när, medans When CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även also CONJ
G0305 ἀνέβη stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp went up V-2AAI-3S
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2419 Ἰερουσαλήμ, Jerusalem Jerusalem, N-ASF-L
G1252 διεκρίνοντο tvivla, att döma, urskilja, tvista were contending V-IMI-3P
G4314 πρὸς till with PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G4061 περιτομῆς omskärelse [the] circumcision, N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.