Apostlagärningarna 11:13

Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: 'Skicka bud till Joppe och hämta hit Simon som kallas Petrus.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπήγγειλεν   δὲ   ἡμῖν   πῶς   εἶδεν   τὸν   ἄγγελον   ἐν   τῷ   οἴκῳ   αὐτοῦ   σταθέντα   καὶ   εἰπόντα   αὐτῷ·   ἀπόστειλον   εἰς   Ἰόππην   ἄνδρας   καὶ   μετάπεμψαι   Σίμωνα   τὸν   ἐπικαλούμενον   Πέτρον,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0518 ἀπήγγειλεν underrätta, meddela, berätta He related V-AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt to us P-1DP
G4459 πῶς hur how PRT-I
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta he had seen V-2AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0032 ἄγγελον ängel, budbärare angel N-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3624 οἴκῳ hem, hus, familj house N-DSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G2476 σταθέντα stå, ställa, bli avgjort, stå still having stood V-APP-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἰπόντα säga, tala, bud having said, V-2AAP-ASM
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G0649 ἀπόστειλον skicka, skicka iväg, skicka ut do send forth V-AAM-2S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2445 Ἰόππην Joppe Joppa, N-ASF-L
G0435 ἄνδρας man, make men N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3343 μετάπεμψαι skicka efter do yourself send for V-AMM-2S
G4613 Σίμωνα Simon Simon, N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne who T-ASM
G1941 ἐπικαλούμενον åkalla, även kallad, vädja till, vädja is called V-PEP-ASM
G4074 Πέτρον, Petrus Peter, N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.