Apostlagärningarna 10:38

[Ni känner till vad som sedan hände, hur] Gud smorde Jesus från Nasaret [betonar Jesu mänskliga sida] med helig Ande och kraft (förmåga, styrka). Han vandrade omkring och gjorde gott (hjälpte människor utan krav på någon gentjänst) och framför allt botade (befriade) han alla som var under djävulens våld, för Gud var med honom.

[Ordet 'våld' på grekiska är också en benämning på den slavmarknad där slavar såldes och köptes till olika herrar. Innan Jesus köpte oss fria var vi också bildligt talat på denna slavmarknad där olika demoniska krafter kunde utöva sitt våld över oss, och vi var slavar under olika herrar.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰησοῦν   τὸν   ἀπὸ   Ναζαρέθ,   ὡς   ἔχρισεν   αὐτὸν   ὁ   θεὸς   πνεύματι   ἁγίῳ   καὶ   δυνάμει,   ὃς   διῆλθεν   εὐεργετῶν   καὶ   ἰώμενος   πάντας   τοὺς   καταδυναστευομένους   ὑπὸ   τοῦ   διαβόλου,   ὅτι   ὁ   θεὸς   ἦν   μετ᾽   αὐτοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3478 Ναζαρέθ, Nasaret Nazareth, N-GSF-L
G5613 ὡς som how CONJ
G5548 ἔχρισεν smörja anointed V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G4151 πνεύματι Ande Spirit N-DSN
G0040 ἁγίῳ helig, helgedom with Holy A-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1411 δυνάμει, makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning with power, N-DSF
G3739 ὃς vem who R-NSM
G1330 διῆλθεν vandra, komma, passera, passera genom, tränga igenom, gå went about V-2AAI-3S
G2109 εὐεργετῶν göra gott doing good V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2390 ἰώμενος hela, bli botad healing V-PNP-NSM
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G2616 καταδυναστευομένους vara i någons våld being oppressed V-PPP-APM
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G1228 διαβόλου, djävul, som förtalar, förtalare, falsk åklagare devil, A-GSM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.