Apostlagärningarna 10:22

De svarade: "Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar (vördar, respekterar) Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   εἶπαν·   Κορνήλιος   ἑκατοντάρχης,   ἀνὴρ   δίκαιος   καὶ   φοβούμενος   τὸν   θεὸν   μαρτυρούμενός   τε   ὑπὸ   ὅλου   τοῦ   ἔθνους   τῶν   Ἰουδαίων,   ἐχρηματίσθη   ὑπὸ   ἀγγέλου   ἁγίου   μεταπέμψασθαί   σε   εἰς   τὸν   οἶκον   αὐτοῦ   καὶ   ἀκοῦσαι   ῥήματα   παρὰ   σοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπαν· säga, tala, bud they said, V-2AAI-3P
G2883 Κορνήλιος Cornelius Cornelius N-NSM-P
G1543 ἑκατοντάρχης, officer a centurion, N-NSM
G0435 ἀνὴρ man, make a man N-NSM
G1342 δίκαιος rättfärdig righteous A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5399 φοβούμενος frukta fearing V-PNP-NSM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God, N-ASM
G3140 μαρτυρούμενός vittna being well testified to V-PPP-NSM
G5037 τε och then CONJ
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3650 ὅλου alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all A-GSN
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G1484 ἔθνους hedning, folk, nation N-GSN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G2453 Ἰουδαίων, Jude Jews, A-GPM-PG
G5537 ἐχρηματίσθη varna, uppenbara, bli gudomligt instruerad was divinely instructed V-API-3S
G5259 ὑπὸ av by PREP
G0032 ἀγγέλου ängel, budbärare an angel N-GSM
G0040 ἁγίου helig, helgedom holy A-GSM
G3343 μεταπέμψασθαί skicka efter to send for V-AMN
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3624 οἶκον hem, hus, familj house N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0191 ἀκοῦσαι höra, lyssna to hear V-AAN
G4487 ῥήματα ord declaration N-APN
G3844 παρὰ av, för, från, på from PREP
G4771 σοῦ. du, ni, er you. P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.