Apostlagärningarna 10:22

De svarade: "Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar (vördar, respekterar) Gud och har gott anseende hos hela det judiska folket. Han har fått en uppenbarelse av en helig ängel att han ska skicka efter dig och höra vad du har att säga."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   εἶπαν·   Κορνήλιος   ἑκατοντάρχης,   ἀνὴρ   δίκαιος   καὶ   φοβούμενος   τὸν   θεὸν   μαρτυρούμενός   τε   ὑπὸ   ὅλου   τοῦ   ἔθνους   τῶν   Ἰουδαίων,   ἐχρηματίσθη   ὑπὸ   ἀγγέλου   ἁγίου   μεταπέμψασθαί   σε   εἰς   τὸν   οἶκον   αὐτοῦ   καὶ   ἀκοῦσαι   ῥήματα   παρὰ   σοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπαν·
tala, skicka ut ljud they said,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-2AAI-3P
G2883 Κορνήλιος
Cornelius Cornelius
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G1543 ἑκατοντάρχης,
officer a centurion,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G0435 ἀνὴρ
man, make a man
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1342 δίκαιος
rättfärdig righteous
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5399 φοβούμενος
frukta fearing
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PNP-NSM
G3588 τὸν
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G2316 θεὸν
Gud God,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3140 μαρτυρούμενός
vittna being well testified to
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PPP-NSM
G5037 τε
och then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5259 ὑπὸ
av by
Preposition Preposition
PREP
G3650 ὅλου
alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
A-GSN
G3588 τοῦ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
T-GSN
G1484 ἔθνους
hedning, folk, nation
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
N-GSN
G3588 τῶν
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G2453 Ἰουδαίων,
judisk, jude Jews,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
Person Adjektiv Genitiv Plural Maskulin Person
A-GPM-PG
G5537 ἐχρηματίσθη
varna, uppenbara, bli gudomligt instruerad was divinely instructed
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G5259 ὑπὸ
av by
Preposition Preposition
PREP
G0032 ἀγγέλου
budbärare, ängel an angel
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G0040 ἁγίου
helig holy
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
A-GSM
G3343 μεταπέμψασθαί
skicka efter to send for
VERB Verb
Aorist Medium Infinitiv Aorist Medium Infinitiv
V-AMN
G4771 σε
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular
P-2AS
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3624 οἶκον
hem, hus, familj house
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0191 ἀκοῦσαι
höra, lyssna to hear
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G4487 ῥήματα
ord declaration
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN
G3844 παρὰ
nära, vid sidan, av, för, från, på from
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοῦ.
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar