Apostlagärningarna 10:9

Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden [Joppe], gick Petrus upp på taket [hos Simon] för att be vid sjätte timmen (mitt på dagen).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τῇ   δὲ   ἐπαύριον   ὁδοιπορούντων   ἐκείνων   καὶ   τῇ   πόλει   ἐγγιζόντων,   ἀνέβη   Πέτρος   ἐπὶ   τὸ   δῶμα   προσεύξασθαι   περὶ   ὥραν   ἕκτην.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τῇ denna, denne On the T-DSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1887 ἐπαύριον morgondag, nästa dag, följande dag, dagen efter, morgonen därpå next day, ADV
G3596 ὁδοιπορούντων var på väg when are journeying V-PAP-GPM
G1565 ἐκείνων den these D-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῇ denna, denne to the T-DSF
G4172 πόλει stad city N-DSF
G1448 ἐγγιζόντων, komma nära are approaching, V-PAP-GPM
G0305 ἀνέβη stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp went up V-2AAI-3S
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1430 δῶμα tak housetop N-ASN
G4336 προσεύξασθαι be to pray, V-ADN
G4012 περὶ omkring about PREP
G5610 ὥραν timme, ögonblick hour N-ASF
G1623 ἕκτην. sjätte [the] sixth. A-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.