Apostlagärningarna 10:7

När ängeln som talat med honom var borta, kallade Cornelius till sig två av sina tjänare [speciellt ord för slav som tjänade i hemmen] och en soldat, som var en from man och alltid stod till hans tjänst.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὡς   δὲ   ἀπῆλθεν   ὁ   ἄγγελος   ὁ   λαλῶν   τῷ   αὐτῷ,   φωνήσας   δύο   τῶν   οἰκετῶν   αὐτοῦ   καὶ   στρατιώτην   εὐσεβῆ   τῶν   προσκαρτερούντων   αὐτῷ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 Ὡς som When CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0565 ἀπῆλθεν gå, gå sin väg, gå iväg, had departed V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0032 ἄγγελος ängel, budbärare angel N-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G2980 λαλῶν tala, säga, predika, uttala is speaking V-PAP-NSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G0846 αὐτῷ, honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G5455 φωνήσας kalla having called V-AAP-NSM
G1417 δύο två, båda two A-APM-NUI
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3610 οἰκετῶν tjänare servants N-GPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4757 στρατιώτην soldat a soldier N-ASM
G2152 εὐσεβῆ from, gudfruktig devout A-ASM
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G4342 προσκαρτερούντων fortsätta, vänta i beredskap attending V-PAP-GPM
G0846 αὐτῷ, honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.