Apostlagärningarna 10:42

Han [Jesus] befallde oss (en order som inte bara är en personlig åsikt, utan en order från högre ort) att predika (öppet berätta, förkunna) för folket och vittna om (framhålla, varna dem) att han [Jesus] är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   παρήγγειλεν   ἡμῖν   κηρύξαι   τῷ   λαῷ   καὶ   διαμαρτύρασθαι   ὅτι   οὗτός   ἐστιν   ὁ   ὡρισμένος   ὑπὸ   τοῦ   θεοῦ   κριτὴς   ζώντων   καὶ   νεκρῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3853 παρήγγειλεν befalla He instructed V-AAI-3S
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G2784 κηρύξαι predika, ropa ut, berätta to proclaim V-AAN
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G2992 λαῷ folk people N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1263 διαμαρτύρασθαι vittna, uppmana, försäkra to testify fully V-ADN
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de He D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G3724 ὡρισμένος bestämma appointed V-RPP-NSM
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G2923 κριτὴς domare [as] judge N-NSM
G2198 ζώντων leva, levande of living V-PAP-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3498 νεκρῶν. död dead. A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.