Apostlagärningarna 10:4

Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: "Vad är det, herre?"
    Ängeln sade: "Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett [väldoftande] offer han kommer ihåg. [Generösa gåvor givna av rätt motiv och innerlig bön noteras av Gud.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἀτενίσας   αὐτῷ   καὶ   ἔμφοβος   γενόμενος   εἶπεν·   τί   ἐστιν,   κύριε;   εἶπεν   δὲ   αὐτῷ·   αἱ   προσευχαί   σου   καὶ   αἱ   ἐλεημοσύναι   σου   ἀνέβησαν   εἰς   μνημόσυνον   ἔμπροσθεν   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0816 ἀτενίσας fäst på, betrakta, skåda, fästa blicken having looked intently V-AAP-NSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det on him, P-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1719 ἔμφοβος rädd afraid A-NSM
G1096 γενόμενος vara, ske, bli, bli gjort, komma having become, V-2ADP-NSM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud he said, V-2AAI-3S
G5101 τί vad, vilken, vem What I-NSN
G1510 ἐστιν, är is it, V-PAI-3S
G2962 κύριε; Herren, herre Lord? N-VSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3588 αἱ denna, denne The T-NPF
G4335 προσευχαί bön prayers N-NPF
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G1654 ἐλεημοσύναι allmosa, gåva, generös alms N-NPF
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G0305 ἀνέβησαν stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp have ascended V-2AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot as PREP
G3422 μνημόσυνον åminnelse, ihågkomst a memorial N-ASN
G1715 ἔμπροσθεν inför before PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.