Apostlagärningarna 10:4

Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: "Vad är det, herre?"
    Ängeln sade: "Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett [väldoftande] offer han kommer ihåg. [Generösa gåvor givna av rätt motiv och innerlig bön noteras av Gud.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἀτενίσας   αὐτῷ   καὶ   ἔμφοβος   γενόμενος   εἶπεν·   τί   ἐστιν,   κύριε;   εἶπεν   δὲ   αὐτῷ·   αἱ   προσευχαί   σου   καὶ   αἱ   ἐλεημοσύναι   σου   ἀνέβησαν   εἰς   μνημόσυνον   ἔμπροσθεν   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0816 ἀτενίσας fäst på, betrakta, skåda, fästa blicken having looked intently V-AAP-NSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det on him, P-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1719 ἔμφοβος rädd afraid A-NSM
G1096 γενόμενος vara, ske, bli, bli gjort, komma having become, V-2ADP-NSM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud he said, V-2AAI-3S
G5101 τί vad, vilken, vem What I-NSN
G1510 ἐστιν, är is it, V-PAI-3S
G2962 κύριε; Herren, herre Lord? N-VSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3588 αἱ denna, denne The T-NPF
G4335 προσευχαί bön prayers N-NPF
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G1654 ἐλεημοσύναι allmosa, gåva, generös alms N-NPF
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G0305 ἀνέβησαν stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp have ascended V-2AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot as PREP
G3422 μνημόσυνον åminnelse, ihågkomst a memorial N-ASN
G1715 ἔμπροσθεν inför before PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.