Apostlagärningarna 10:32

Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han är gäst i garvaren Simons hus vid havet.'


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πέμψον   οὖν   εἰς   Ἰόππην   καὶ   μετακάλεσαι   Σίμωνα   ὃς   ἐπικαλεῖται   Πέτρος·   οὗτος   ξενίζεται   ἐν   οἰκίᾳ   Σίμωνος   βυρσέως   παρὰ   θάλασσαν   ὃς   παραγενόμενος   λαλήσει   σοι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3992 πέμψον skicka do send V-AAM-2S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2445 Ἰόππην Joppe Joppa N-ASF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3333 μετακάλεσαι kalla på, skicka bud efter do yourself call for V-AMM-2S
G4613 Σίμωνα Simon Simon, N-ASM-P
G3739 ὃς vem who R-NSM
G1941 ἐπικαλεῖται åkalla, även kallad, vädja till, vädja is called V-PPI-3S
G4074 Πέτρος· Petrus Peter; N-NSM-P
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de He D-NSM
G3579 ξενίζεται gästa, förundra sig, förvåna lodges V-PPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3614 οἰκίᾳ hus, hem, hushåll, från huset [the] house N-DSF
G4613 Σίμωνος Simon of Simon, N-GSM-P
G1038 βυρσέως garvare a tanner N-GSM
G3844 παρὰ av, för, från, på by PREP
G2281 θάλασσαν sjö [the] sea. N-ASF
G3739 ὃς vem who R-NSM
G3854 παραγενόμενος komma having come V-2ADP-NSM
G2980 λαλήσει tala, säga, predika, uttala he will speak V-FAI-3S
G4771 σοι. du, ni, er to you P-2DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.