Apostlagärningarna 10:3

En dag omkring nionde timmen (vid tretiden en eftermiddag) [då han var i bön hemma i sitt hus, se vers 30] såg han tydligt i en syn, hur en Guds ängel kom in till honom och sade: "Cornelius!"


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶδεν   ἐν   ὁράματι   φανερῶς   ὡσεὶ   περὶ   ὥραν   ἐνάτην   τῆς   ἡμέρας   ἄγγελον   τοῦ   θεοῦ   εἰσελθόντα   πρὸς   αὐτὸν   καὶ   εἰπόντα   αὐτῷ·   Κορνήλιε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta He saw V-2AAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3705 ὁράματι syn a vision N-DSN
G5320 φανερῶς öppet clearly, ADV
G5616 ὡσεὶ liksom as if ADV
G4012 περὶ omkring about PREP
G5610 ὥραν timme, ögonblick hour N-ASF
G1766 ἐνάτην nionde [the] ninth [hour] A-ASF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G2250 ἡμέρας dag, daglig day, N-GSF
G0032 ἄγγελον ängel, budbärare an angel N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1525 εἰσελθόντα komma having come V-2AAP-ASM
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἰπόντα säga, tala, bud having said V-2AAP-ASM
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G2883 Κορνήλιε. Cornelius Cornelius! N-VSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.