Apostlagärningarna 10:26

Men Petrus reste upp honom och sade: "Stå upp! Jag är också en människa." [Det är bara Gud som ska tillbes. För en jude var detta en självklarhet till skillnad från Cornelius som levde i den romerska kulturen där t.ex. kejsaren tillbads som en gud.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   Πέτρος   ἤγειρεν   αὐτὸν   λέγων·   ἀνάστηθι·   καὶ   ἐγὼ   αὐτὸς   ἄνθρωπός   εἰμι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G1453 ἤγειρεν vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka lifted up V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G3004 λέγων· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NSM
G0450 ἀνάστηθι· stå upp, uppstå, resa sig upp do rise up, V-2AAM-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det myself P-NSM
G0444 ἄνθρωπός människa a man N-NSM
G1510 εἰμι. är am. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.