Apostlagärningarna 10:23

Då bad Petrus dem stiga in och tog emot dem som gäster. Nästa dag gav han sig av i sällskap med dem, och några av [de judiska] bröderna [sex stycken, se Apg 10:45; 11:12] från Joppe följde med honom.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰσκαλεσάμενος   οὖν   αὐτοὺς   ἐξένισεν.   τῇ   δὲ   ἐπαύριον   ἐπαύριον   ὁ   Πέτρος   ἐξῆλθεν   σὺν   αὐτοῖς,   καί   τινες   τῶν   ἀδελφῶν   τῶν   ἀπὸ   τὴς   Ἰόππης   συνῆλθον   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1528 εἰσκαλεσάμενος bjuda in Having called in V-ADP-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G3579 ἐξένισεν. gästa, förundra sig, förvåna he lodged [them]. V-AAI-3S
G3588 τῇ denna, denne On the T-DSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1887 ἐπαύριον morgondag, nästa dag, följande dag, dagen efter, morgonen därpå next day ADV
G1887 ἐπαύριον morgondag, nästa dag, följande dag, dagen efter, morgonen därpå next day ADV
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut he went forth V-2AAI-3S
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐτοῖς, honom, dem, henne, den, det them, P-DPM
G2532 καί och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5100 τινες något, någon, några some X-NPM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G0080 ἀδελφῶν bror, pl. bröder/syskon brothers N-GPM
G3588 τῶν denna, denne those T-GPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τὴς denna, denne T-GSF
G2445 Ἰόππης Joppe Joppa N-GSF-L
G4905 συνῆλθον komma tillsammans went with V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.