Apostlagärningarna 10:19

Medan Petrus funderade (resonerade fram och tillbaka) över synen, sade [den helige] Anden till honom: "Se, tre män söker dig.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τοῦ   δὲ   Πέτρου   διενθυμουμένου   περὶ   τοῦ   ὁράματος   εἶπεν   αὐτῷ   τὸ   πνεῦμα·   ἰδοὺ   ἄνδρες   τρεῖς   ζητοῦντές   σε·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τοῦ denna, denne T-GSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G4074 Πέτρου Petrus Peter N-GSM-P
G6018 διενθυμουμένου thinking V-PNP-GSM
G4012 περὶ omkring over PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G3705 ὁράματος syn vision, N-GSN
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα· Ande Spirit, N-NSN
G2400 ἰδοὺ se Behold, INJ
G0435 ἄνδρες man, make men N-NPM
G5140 τρεῖς tre three A-NPM-NUI
G2212 ζητοῦντές söka, söka efter are seeking V-PAP-NPM
G4771 σε· du, ni, er you. P-2AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.