Apostlagärningarna 10:17

Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda (han visste inte vad han skulle tro), kom männen som Cornelius hade sänt fram till porten. De hade frågat sig fram till Simons hus,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡς   δὲ   ἐν   ἑαυτῷ   διηπόρει   ὁ   Πέτρος   τί   ἂν   εἴη   τὸ   ὅραμα   ὃ   εἶδεν,   καὶ   ἰδοὺ   οἱ   ἄνδρες   οἱ   ἀπεσταλμένοι   ὑπὸ   τοῦ   Κορνηλίου   διερωτήσαντες   τὴν   οἰκίαν   τοῦ   Σίμωνος,   ἐπέστησαν   ἐπὶ   τὸν   πυλῶνα·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς som While CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1438 ἑαυτῷ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras himself F-3DSM
G1280 διηπόρει undra, bli förbryllad was perplexed V-IAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G5101 τί vad, vilken, vem what I-NSN
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G1510 εἴη är might be V-PAO-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G3705 ὅραμα syn vision N-NSN
G3739 vem that R-ASN
G1492 εἶδεν, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta he had seen, V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0435 ἄνδρες man, make men N-NPM
G3588 οἱ denna, denne who T-NPM
G0649 ἀπεσταλμένοι skicka, skicka iväg, skicka ut sent V-RPP-NPM
G5259 ὑπὸ av from PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2883 Κορνηλίου Cornelius Cornelius, N-GSM-P
G1331 διερωτήσαντες fråga sig fram having inquired for V-AAP-NPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3614 οἰκίαν hus, hem, hushåll, från huset house N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G4613 Σίμωνος, Simon of Simon, N-GSM-P
G2186 ἐπέστησαν komma fram till, komma, stå, stå vid stood V-2AAI-3P
G1909 ἐπὶ på, i, till at PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4440 πυλῶνα· port gate. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.