Apostlagärningarna 10:16

Detta hände tre gånger, och sedan togs duken på en gång upp till himlen.

[Petrus var välbekant med talet tre under himmelska samtal. Han förnekade Jesus tre gånger och bekände honom tre gånger när han blev upprättad, se Luk 22:61; Joh 21. Denna syn bekräftade vad Jesus tidigare hade sagt när han upphävt renhetslagarna och förklarade all mat ren, se Mark 7:19. Även om synen handlade om mat, verkar huvudbetydelsen röra relationen mellan jude och hedning som Gud öppnar upp, se vers 28.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτο   δὲ   ἐγένετο   ἐπὶ   τρίς,   καὶ   εὐθὺς   ἀνελήμφθη   τὸ   σκεῦος   εἰς   τὸν   οὐρανόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma took place V-2ADI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till for PREP
G5151 τρίς, tre gånger three times ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2112 εὐθὺς genast, strax immediately ADV
G0353 ἀνελήμφθη ta upp, ta, ta in was taken up V-API-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4632 σκεῦος kärl, vara, ägodel, redskap vessel N-NSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G3772 οὐρανόν. himmel heaven. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.