Apostlagärningarna 10:12

och i den fanns alla slag av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar.

[Dessa motsvarar djuren som tas med i Noas ark, se 1 Mos 6:20. Enligt kosherlagarna i 3 Mos 11 förklarades vissa djur rena och andra orena. Nu såg Petrus dessa blandade. Rena djur som får och kor tillsammans med orena djur som svin, fladdermöss, ödlor, ormar, grodor, paddor, och gamar.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   ᾧ   ὑπῆρχεν   πάντα   τὰ   τετράποδα   καὶ   τὰ   θηρία   καὶ   τὰ   ἑρπετὰ   τῆς   γῆς   καὶ   τὰ   πετεινὰ   τοῦ   οὐρανοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3739 vem which R-DSN
G5225 ὑπῆρχεν finns, bli ägd, börja under were V-IAI-3S
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPN
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G5074 τετράποδα fyrfotadjur quadrupeds, A-NPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G2342 θηρία vilddjur beasts N-NPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G2062 ἑρπετὰ kräldjur, orm creeping things N-NPN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten earth, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G4071 πετεινὰ fågel, flygare birds A-NPN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ. himmel of heaven. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.