Apostlagärningarna 10:11

Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes långsamt ner till jorden,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   θεωρεῖ   τὸν   οὐρανὸν   ἀνεῳγμένον   καὶ   καταβαῖνον   ἐπ᾽   αὐτὸν   σκεῦός   τι   ὡς   ὀθόνην   μεγάλην   τέσσαρσιν   ἀρχαῖς   δεδεμένον   καὶ   καθιέμενον   ἐπὶ   τῆς   γῆς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2334 θεωρεῖ se, förstå he beholds V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G3772 οὐρανὸν himmel heaven N-ASM
G0455 ἀνεῳγμένον öppna, öppen opened, V-2RPP-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2597 καταβαῖνον komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner descending V-PAP-ASN
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G4632 σκεῦός kärl, vara, ägodel, redskap a vessel N-ASN
G5100 τι något, någon, några certain, X-ASN
G5613 ὡς som as CONJ
G3607 ὀθόνην linneduk a sheet N-ASF
G3173 μεγάλην stor great, A-ASF
G5064 τέσσαρσιν fyra by four A-DPF
G0746 ἀρχαῖς begynnelsen, början, furstar, först, hörn corners N-DPF
G1210 δεδεμένον binda bound V-RPP-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2524 καθιέμενον sänka ner being let down V-PPP-ASN
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς· jorden, land, marken, trakten earth, N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.