Apostlagärningarna 1:8

Men ni ska få ta emot kraft (styrka, förmåga) när den helige Ande kommer över er. Ni ska bli mina vittnen både i Jerusalem [staden där de nu befann sig]
    och i hela Judéen och Samarien [de närliggande regionerna]
ända till jordens yttersta gräns." [I denna vers ges en sammanfattande arbetsbeskrivning av missionsuppdraget och utgör även en summering av hela bokens struktur och innehåll.
  • Jerusalem ligger i Judéen, den södra regionen av Israel med en stor judisk befolkning. Hur de vittnade där beskrivs i Apg 1‑7.
  • Norr om Jerusalem ligger regionen Samarien. Här bodde det illa ansedda samarierna, ett folk med blandad etniskt bakgrund som judarna inte ville kännas vid. Hur apostlarna vittnade i båda dessa områden beskrivs i Apg 8:1‑11:18.
  • Hur de vittnade i hela den då kända världen beskrivs i Apg 11:19‑28:31.
Två världsbilder flyter här samman – den judiska och den grekisk/romerska. För juden är Jerusalem världens mittpunkt, medan Rom är romarens centrum. I inledningen till Lukasevangeliet låter Lukas förordningen utgå från kejsaren i Rom, se Luk 2:1. I Apostlagärningarna utgår den uppståndne Herrens uppmaning från Jerusalem.
    Den judiska världsbilden utgår från släkttavlan i 1 Mos 10:32, där Noas tre söner, Sem, Ham och Jafet, blir stamfäder till alla folk. Sems ättlingar rör sig österut till Arabien och Mesopotamien, Hams ättlingar söderut till Afrika och Jafets ättlingar norr- och västerut till Mindre Asien och Europa. Sems ättlingar motsvaras av Samarien. Hams ättlingar i Afrika nås via Filippus möte med den etiopiske hovmannen. Slutligen kommer evangeliet till Jafets ättlingar via Paulus resor norr och västerut. Enligt judarnas synsätt var Etiopien och Spanien världens yttersta utposter – kanske var det därför Paulus ville till Spanien? Det är inte uteslutet att han kom dit, se Rom 15:24. Jesu löfte både här och i missionsbefallningen, se Matt 28:19‑20; Mark 16:15‑16 visar att uppdraget gäller än och involverar alla som är hans efterföljare även idag: att med hjälp av den kraft Anden ger, och med utgångspunkt från vår egen plats – "vårt Jerusalem" – föra ut budskapet om frälsning till alla folk utöver hela vår jord.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλὰ   λήμψεσθε   δύναμιν   ἐπελθόντος   τοῦ   ἁγίου   πνεύματος   ἐφ᾽   ὑμᾶς   καὶ   ἔσεσθέ   μου   μάρτυρες   ἔν   τε   Ἰερουσαλὴμ   καὶ   ἐν   πάσῃ   τῇ   Ἰουδαίᾳ   καὶ   Σαμαρείᾳ   καὶ   ἕως   ἐσχάτου   τῆς   γῆς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλὰ men But CONJ
G2983 λήμψεσθε få, ta you will receive V-FDI-2P
G1411 δύναμιν kraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraft power, N-ASF
G1904 ἐπελθόντος komma, komma över when was coming V-2AAP-GSN
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G0040 ἁγίου helig Holy A-GSN
G4151 πνεύματος Ande Spirit N-GSN
G1909 ἐφ᾽ på, i, till upon PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1510 ἔσεσθέ är you will be V-FDI-2P
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3144 μάρτυρες vittne witnesses, N-NPM
G1722 ἔν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5037 τε och both CONJ
G2419 Ἰερουσαλὴμ Jerusalem Jerusalem, N-DSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3956 πάσῃ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G2449 Ἰουδαίᾳ Judéen Judea, N-DSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4540 Σαμαρείᾳ Samarien Samaria, N-DSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2193 ἕως till, förrän, to PREP
G2078 ἐσχάτου sista, nedersta, yttersta, det sista, slut [the] uttermost part A-GSN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1093 γῆς. jorden, land, marken, trakten earth. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.