Apostlagärningarna 1:6

När de nu hade samlats, begärde de svar av honom (pressade de honom på ett svar), och sade: "Herre, är det nu du ska återupprätta Israel som kungarike?" [Under århundraden hade Israel varit förtryckt av andra nationer, se Jer 16:15; 23:8; Hos 11:8‑11. Lärjungarna väntade på det messianska riket, se Jes 9:1‑7; 11:1‑16.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   μὲν   οὖν   συνελθόντες   ἠρώτων   αὐτὸν   λέγοντες·   κύριε,   εἰ   ἐν   τῷ   χρόνῳ   τούτῳ   ἀποκαθιστάνεις   τὴν   βασιλείαν   τῷ   Ἰσραήλ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ denna, denne Those T-NPM
G3303 μὲν indeed PRT
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G4905 συνελθόντες komma tillsammans having come together, V-2AAP-NPM
G2065 ἠρώτων fråga, be, önska were asking V-IAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3004 λέγοντες· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NPM
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom at PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G5550 χρόνῳ tid time N-DSM
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-DSM
G0600 ἀποκαθιστάνεις återställa, are you restoring V-PAI-2S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0932 βασιλείαν Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-ASF
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2474 Ἰσραήλ; Israel to Israel? N-DSM-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.