Apostlagärningarna 1:21

Därför [för att uppfylla Skriften] bör någon av dessa män som har varit med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut bland oss,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

δεῖ   οὖν   τῶν   συνελθόντων   ἡμῖν   ἀνδρῶν   ἐν   παντὶ   χρόνῳ   ἐν   ᾧ   εἰσῆλθεν   καὶ   ἐξῆλθεν   ἐφ᾽   ἡμᾶς   ὁ   κύριος   Ἰησοῦς,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1210 δεῖ binda It behooves V-PAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 τῶν denna, denne of those [who] T-GPM
G4905 συνελθόντων komma tillsammans were accompanying V-2AAP-GPM
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G0435 ἀνδρῶν man, make men, N-GPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom during PREP
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DSM
G5550 χρόνῳ tid [the] time N-DSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3739 vem that R-DSM
G1525 εἰσῆλθεν komma came in V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut went out V-2AAI-3S
G1909 ἐφ᾽ på, i, till among PREP
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre Lord N-NSM
G2424 Ἰησοῦς, Jesus Jesus, N-NSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.