Apostlagärningarna 1:18

[Följande två verser ger lite mer bakgrund och förklarar]: Denne man [Judas] förvärvade sig en bit mark från sin orättfärdiga lön, och han föll framstupa så att buken brast och inälvorna vällde ut. [Antagligen gick grenen han hängt sig i av och han föll ned. Marken köptes efter hans död för de trettio silvermynt han lämnade tillbaka, se Matt 27:5‑8.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτος   μὲν   οὖν   ἐκτήσατο   χωρίον   ἐκ   τοῦ   μισθοῦ   τῆς   ἀδικίας,   καὶ   πρηνὴς   γενόμενος   ἐλάκησεν   μέσος   καὶ   ἐξεχύθη   πάντα   τὰ   σπλάγχνα   αὐτοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This [man] D-NSM
G3303 μὲν indeed PRT
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2932 ἐκτήσατο vinna, tjäna, få in, skaffa, erhålla acquired V-ADI-3S
G5564 χωρίον plats a field N-ASN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3408 μισθοῦ lön reward N-GSM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0093 ἀδικίας, orättfärdighet of unrighteousness, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4248 πρηνὴς framstupa headlong A-NSM
G1096 γενόμενος vara, ske, bli, bli gjort, komma having fallen, V-2ADP-NSM
G2997 ἐλάκησεν brast sönder he burst open V-AAI-3S
G3319 μέσος mitt ibland, in [the] middle, A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1632 ἐξεχύθη rinner ut, spilla, spilla ut, rinna ut, utgjuta gushed out V-API-3S
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPN
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G4698 σπλάγχνα inälvor, barmhärtighet, hjärta intestines N-NPN
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.