Apostlagärningarna 1:16

"Män, bröder [och riktar sig antagligen främst till apostlarna]: Skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas [Iskariot], han som ledde dem som grep Jesus.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄνδρες   ἀδελφοί,   ἔδει   πληρωθῆναι   τὴν   γραφὴν   ταύτην   ἣν   προεῖπεν   τὸ   πνεῦμα   τὸ   ἅγιον   διὰ   στόματος   Δαυὶδ   περὶ   Ἰούδα   τοῦ   γενομένου   ὁδηγοῦ   τοῖς   συλλαβοῦσιν   τὸν   Ἰησοῦν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0435 ἄνδρες man, make Men, N-VPM
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G1163 ἔδει måste, borde it was necessary for V-IAI-3S
G4137 πληρωθῆναι uppfylla to have been fulfilled V-APN
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1124 γραφὴν skrifterna Scripture N-ASF
G3778 ταύτην detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASF
G3739 ἣν vem which R-ASF
G4302 προεῖπεν förutsäga foretold V-2AAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G0040 ἅγιον helig Holy A-NSN
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G4750 στόματος mun [the] mouth N-GSN
G1138 Δαυὶδ David of David N-GSM-P
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G2455 Ἰούδα Judas Judas, N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the [one] T-GSM
G1096 γενομένου vara, ske, bli, bli gjort, komma having become V-2ADP-GSM
G3595 ὁδηγοῦ ledare guide N-GSM
G3588 τοῖς denna, denne to those T-DPM
G4815 συλλαβοῦσιν ta, hjälpas åt tillsammans, tillfångata, bli befruktad having arrested V-2AAP-DPM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν· Jesus Jesus; N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.