Apostlagärningarna 1:10

Medan de helt fokuserat stirrade mot himlen när han for upp, stod plötsligt två män bredvid dem i vita (skinande) kläder.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὡς   ἀτενίζοντες   ἦσαν   εἰς   τὸν   οὐρανὸν   πορευομένου   αὐτοῦ,   καὶ   ἰδοὺ   ἄνδρες   δύο   παρειστήκεισαν   αὐτοῖς   ἐν   ἐσθήσεσιν   λευκαῖς,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5613 ὡς som as CONJ
G0816 ἀτενίζοντες fäst på, betrakta, skåda, fästa blicken looking intently V-PAP-NPM
G1510 ἦσαν är they were V-IAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3772 οὐρανὸν himmel heaven N-ASM
G4198 πορευομένου gå, bege sig as is going V-PNP-GSM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det He, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också then CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold INJ
G0435 ἄνδρες man, make men N-NPM
G1417 δύο två, båda two A-NPM-NUI
G3936 παρειστήκεισαν stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa had stood by V-LAI-3P
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G2066 ἐσθήσεσιν kläder, dräkt garments N-DPF
G3022 λευκαῖς, vita, vitt white, A-DPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.