Amos 3:12

Så säger Herren (Jahve):
"Som en herde räddar två ben eller en bit av ett öra från lejonets gap,
    så ska Israels söner som bor i Samarien fly
    med hörnet av en bädd och damasken (en bit/hörn av benet) från en soffa (dagbädd)."


כֹּה   אָמַר   יְהוָה   כַּאֲשֶׁר   יַצִּיל   הָרֹעֶה   מִפִּי   הָאֲרִי   שְׁתֵּי   כְרָעַיִם   אוֹ   בְדַל   אֹזֶן   כֵּן   יִנָּצְלוּ   בְּנֵי   יִשְׂרָאֵל   הַיֹּשְׁבִים   בְּשֹׁמְרוֹן   בִּפְאַת   מִטָּה   וּבִדְמֶשֶׁק   עָרֶשׂ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3541
כֹּה֮ således thus HD
0559
אָמַ֣ר säga to say HVqp3ms
3068
יְהוָה֒ JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
9004
0834d
כַּ
אֲשֶׁר֩
som
som vilken
like
as which
HR/Tr
5337
יַצִּ֨יל rädda to deliver HVhi3ms
9009
7462b
הָ
רֹעֶ֜ה
[best. form]
valla
the
to pasture
HTd/Vqrmsa
9006
6310
מִ
פִּ֧י
från
mun
from
lip
HR/Ncbsc
9009
0738a
הָ
אֲרִ֛י
[best. form]
lejon
the
lion
HTd/Ncbsa
8147
שְׁתֵּ֥י two HNcfdc
3767
כְרָעַ֖יִם fötter leg HNcbda
0176a
א֣וֹ eller or HC
0915
9014
בְדַל
־
bit piece
link
HNcbsc
0241
אֹ֑זֶן inför ear HNcbsa
3651c
כֵּ֣ן so HD
5337
יִנָּצְל֞וּ rädda to deliver HVNi3mp
1121a
בְּנֵ֣י son son HNcmpc
3478
יִשְׂרָאֵ֗ל Israel Israel HNpl
9009
3427
הַ
יֹּֽשְׁבִים֙
[best. form]
bo
the
to dwell
HTd/Vqrmpa
9003
8111
בְּ
שֹׁ֣מְר֔וֹן
i, på, med
Samarien
in
Samaria
HR/Npl
9003
6285
בִּ
פְאַ֥ת
i, på, med
sida
in
side
HR/Ncfsc
4296
מִטָּ֖ה bädd bed HNcfsa
9002
9003
1833
וּ
בִ
דְמֶ֥שֶׁק
och
damask
and
in
silk
HC/R/Ncbsc
6210
9016
עָֽרֶשׂ
׃
säng bed
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.