5 Moseboken 8:3

Och han ödmjukade dig (tvingade dig att böja sig ner) och lät dig lida av hunger och mättade dig med manna [2 Mos 16:31–36] som du inte visste (saknade kunskap om) vad det var, inte heller dina fäder visste (kände till), för att han skulle låta dig veta (få intim kunskap om) att människan inte lever enbart av bröd, utan människan lever av allt som kommer från Herrens (Jahves) mun. [Jesus citerar detta ord när han frestas, se Matt 4:4; Luk 4:4.]


וַיְעַנְּךָ   וַיַּרְעִבֶךָ   וַיַּאֲכִלְךָ   אֶת   הַמָּן   אֲשֶׁר   לֹא   יָדַעְתָּ   וְלֹא   יָדְעוּן   אֲבֹתֶיךָ   לְמַעַן   הוֹדִעֲךָ   כִּי   לֹא   עַל   הַלֶּחֶם   לְבַדּוֹ   יִחְיֶה   הָאָדָם   כִּי   עַל   כָּל   מוֹצָא   פִי   יְהוָה   יִחְיֶה   הָאָדָם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐκάκωσέν σε καὶ ἐλιμαγχόνησέν σε καὶ ἐψώμισέν σε τὸ μαννα ὃ οὐκ εἴδησαν οἱ πατέρες σου ἵνα ἀναγγείλῃ σοι ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι τῷ ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
6031b
9031
וַֽ
יְעַנְּ
ךָ֮
och
plåga
du
seq
to afflict
you
Hc/Vpw3ms/Sp2ms
9001
7456
9031
וַ
יַּרְעִבֶ
ךָ֒
och
hungra
du
seq
be hungry
you
Hc/Vhw3ms/Sp2ms
9001
0398
9031
וַ
יַּֽאֲכִֽלְ
ךָ֤
och
äta
du
seq
to eat
you
Hc/Vhw3ms/Sp2ms
0853
אֶת - obj. HTo
9009
4478a
הַ
מָּן֙
[best. form]
manna
the
manna
HTd/Ncbsa
0834a
אֲשֶׁ֣ר som, vilket, vilken which HTr
3808
9014
לֹא
־
inte not
link
HTn
3045
יָדַ֔עְתָּ veta to know HVqp2ms
9002
3808
וְ
לֹ֥א
och
inte
and
not
HC/Tn
3045
9013
יָדְע֖וּ
ן
veta to know
parag
HVqp3cp/Sn
0001
9021
אֲבֹתֶ֑י
ךָ
fader, far, förfader father
your
HNcfpc/Sp2ms
4616
לְמַ֣עַן därför att because HTc
3045
9031
הוֹדִֽעֲ
ךָ֗
veta to know
you
HVhcc/Sp2ms
3588a
כִּ֠י för for HTc
3808
לֹ֣א inte not HTn
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
9009
3899
הַ
לֶּ֤חֶם
[best. form]
mat, bröd
the
food
HTd/Ncbsa
9005
0905
9043
לְ
בַדּ
וֹ֙
till, för
ensam, avskild, åtskild
han
to
alone
he
HR/Ncbsc/Sp3ms
2421
יִחְיֶ֣ה leva to live HVqi3ms
9009
0120
הָֽ
אָדָ֔ם
[best. form]
människa
the
man
HTd/Ncbsa
3588a
כִּ֛י för for HTc
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
4161
מוֹצָ֥א utgång exit HNcbsc
6310
9014
פִֽי
־
mun lip
link
HNcbsc
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
2421
יִחְיֶ֥ה leva to live HVqi3ms
9009
0120
9016
הָ
אָדָֽם
׃
[best. form]
människa
[Vers slut]
the
man
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.