5 Moseboken 5:16

Hedra (värdesätt, högakta, respektera) din far och din mor som Herren din Gud (Jahve Elohim) befallt dig, för att dina dagar ska bli många och det ska gå dig väl (bra) i det land (ordagrant: "på/över den mark") som Herren din Gud (Jahve Elohim) gett dig.

[Det är föräldrarnas uppgift, inte de religiösa ledarnas, att föra vidare Guds undervisning till nästa generation. Detta bud har både att göra med vördnad för Gud och vördnad för människor (och är placerat centralt). För ett barn är deras föräldrar som en gud. Genom att respektera sina föräldrar, som ett barn kan se, lär det sig att respektera Gud som de inte kan se. Barnet ser också hur föräldrarna står under sin Fader i himlarna som de lyder. Genom detta lär sig barnet också gudsfruktan. Den sista delen "i det land..." finns inte med i 2 Mos 20:12, och refereras inte heller i Ef 6:2.]


כַּבֵּד   אֶת   אָבִיךָ   וְאֶת   אִמֶּךָ   כַּאֲשֶׁר   צִוְּךָ   יְהוָה   אֱלֹהֶיךָ   לְמַעַן   יַאֲרִיכֻן   יָמֶיךָ   וּלְמַעַן   יִיטַב   לָךְ   עַל   הָאֲדָמָה   אֲשֶׁר   יְהוָה   אֱלֹהֶיךָ   נֹתֵן   לָךְ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3513
כַּבֵּ֤ד ära, hedra, skumma, svår, förhärda to honor HVpv2ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0001
9021
אָבִ֙י
ךָ֙
fader, far, förfader father
your
HNcbsc/Sp2ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
0517
9021
אִמֶּ֔
ךָ
mor, mamma mother
your
HNcbsc/Sp2ms
9004
0834d
כַּ
אֲשֶׁ֥ר
som
som vilken
like
as which
HR/Tr
6680
9031
צִוְּ
ךָ֖
befalla to command
you
HVpp3ms/Sp2ms
3068
יְהוָ֣ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0430
9021
אֱלֹהֶ֑י
ךָ
Gud God
your
HNcmpc/Sp2ms
4616
9015
לְמַ֣עַן
׀
därför att because
separate
HTc
0748
9013
יַאֲרִיכֻ֣
ן
längre to prolong
parag
HVhi3mp/Sn
3117
9021
יָמֶ֗י
ךָ
dag day
your
HNcmpc/Sp2ms
9002
4616
וּ
לְמַ֙עַן֙
och
därför att
and
because
HC/Tc
3190
יִ֣יטַב bli bra , gå väl, göra gott be good HVqi3ms
9005
9031
לָ֔
ךְ
till, för
to
you
HR/Sp2ms
5921a
עַ֚ל på, över, ovanför upon HR
9009
0127
הָֽ
אֲדָמָ֔ה
[best. form]
mark, jord
the
land
HTd/Ncfsa
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
3068
יְהוָ֥ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0430
9021
אֱלֹהֶ֖י
ךָ
Gud God
your
HNcmpc/Sp2ms
5414
נֹתֵ֥ן ge to give HVqrmsa
9005
9031
9016
9018
לָֽ
ךְ
׃
ס
till, för

[Vers slut]
to
you
verseEnd
section
HR/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.