Avancerad sök

Sökresultat: 6

Kärnbibeln: (1)

5 Mos 33:17
Hans oxes förstling, han är majestätisk, hans horn är en vildoxes horn, med dem ska han stånga folken, allesammans ända till jordens yttersta gräns, de är Efraims tiotusen och de är Manasses tusen."
[Efraim är ju den yngre men nämns ändå först. Manasse är den större stammen men Efraim har ändå en armé som är tio gånger större.]

Interlinjär versionBETA: (1)

5 Mos 33:17
בְּכוֹר שׁוֹרוֹ הָדָר לוֹ וְקַרְנֵי רְאֵם קַרְנָיו בָּהֶם עַמִּים יְנַגַּח יַחְדָּו אַפְסֵי אָרֶץ וְהֵם רִבְבוֹת אֶפְרַיִם וְהֵם אַלְפֵי מְנַשֶּׁה
förstfödd nötboskap hans majestät till honom och horn vildoxe horn hans i dem folk stånga tillsammans upphöra land och de oräknelig Efrajim och de tusen Menasheh [Vers slut] [Vers slut] ?

Korsreferenser: (1)

5 Mos 1:0
[På hebreiska heter Femte Mosebok Devarim som betyder "orden".
En formulering som ofta återkommer i denna bok är att Herren ger budord som israeliterna ska hålla. Ordet för budord är hebr. mitzvah (pl. mitzvot) som även kan översättas med befallning. Substantivet kommer från verbet för att befalla som är tsavah. I hebreiskan blir det en tydlig koppling mellan dessa ord då det ofta uppmanas att hålla de befallningar som han befallt, se 5 Mos 4:2, 40; 6:1, 2, 17, 25 osv.
Struktur:
A. Mose inledande ord – tillbakablick (5 Mos 1:6–3:29)
B. Huvudpunkter (5 Mos 4:1–49)
C. Utläggning av förbundet på Horeb (5 Mos 5:1–11:32)
D. Förbundet (5 Mos 12:1–26:19)
C´ Utläggning av förbundet i Moabs land (5 Mos 27:1–28:68)
B´ Huvudpunkter (5 Mos 29:1–30:20)
A´ Moses avslutande ord – blickar framåt (5 Mos 31:1–33:29)
Epilog – Moses död (5 Mos 34:1–12)
Skrivet: Strax före 1406 f.Kr.
Enligt judisk tradition dog Mose 1406 f.Kr, så boken bör vara skriven innan dess.
Berör tidsperioden: Knappt 10 månader i slutet på ökenvandringen ca 1400 f.Kr.
Författare: Mose. Jesus refererar till att Mose är författare i Joh 5:46.]

] ...