5 Moseboken 2:14

Och dagarna då vi kom från Kadesh Barnea till dess vi kom över bäcken Zered var 38 år, till dess hela generationen alla stridsdugliga män, hade försvunnit (dött, förgåtts) från lägrets mitt, som Herren (Jahve) svurit till dem.


וְהַיָּמִים   אֲשֶׁר   הָלַכְנוּ   מִקָּדֵשׁ   בַּרְנֵעַ   עַד   אֲשֶׁר   עָבַרְנוּ   אֶת   נַחַל   זֶרֶד   שְׁלֹשִׁים   וּשְׁמֹנֶה   שָׁנָה   עַד   תֹּם   כָּל   הַדּוֹר   אַנְשֵׁי   הַמִּלְחָמָה   מִקֶּרֶב   הַמַּחֲנֶה   כַּאֲשֶׁר   נִשְׁבַּע   יְהוָה   לָהֶם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ αἱ ἡμέραι ἃς παρεπορεύθημεν ἀπὸ Καδης Βαρνη ἕως οὗ παρήλθομεν τὴν φάραγγα Ζαρετ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἕως οὗ διέπεσεν πᾶσα γενεὰ ἀνδρῶν πολεμιστῶν ἀποθνῄσκοντες ἐκ τῆς παρεμβολῆς καθότι ὤμοσεν αὐτοῖς ὁ θεός
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
9009
3117
וְ
הַ
יָּמִ֞ים
och
dag
and
the
day
HC/Td/Ncmpa
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
1980
9015
הָלַ֣כְנוּ
׀
to go
separate
HVqp1cp
9006
6947
מִ
קָּדֵ֣שׁ
från
Kadesh Barnea
from
Kadesh-barnea
HR/Npl
6947
בַּרְנֵ֗עַ Kadesh Barnea Kadesh-barnea HNpl
5704
עַ֤ד till till HR
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
5674a
עָבַ֙רְנוּ֙ passera to pass HVqp1cp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
5158a
נַ֣חַל flod, ström, fors torrent HNcbsc
2218
זֶ֔רֶד Sered Zered HNpl
7970
שְׁלֹשִׁ֥ים trettio thirty HNcmpa
9002
8083
וּ
שְׁמֹנֶ֖ה
och
åtta
and
eight
HC/Ncbsa
8141
שָׁנָ֑ה år year HNcfsa
5704
9014
עַד
־
till till
link
HR
8552
תֹּ֨ם ta slut, sluta to finish HVqcc
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
9009
1755
הַ
דּ֜וֹר
[best. form]
generation, släkte, släkt
the
generation
HTd/Ncbsa
0582
אַנְשֵׁ֤י bräcklig människa, man, människosläktet, människa human HNcmpc
9009
4421
הַ
מִּלְחָמָה֙
[best. form]
strid
the
battle
HTd/Ncfsa
9006
7130
מִ
קֶּ֣רֶב
från
inom sig, mitt ibland
from
entrails
HR/Ncbsc
9009
4264
הַֽ
מַּחֲנֶ֔ה
[best. form]
skara
the
camp
HTd/Ncbsa
9004
0834d
כַּ
אֲשֶׁ֛ר
som
som vilken
like
as which
HR/Tr
7650
נִשְׁבַּ֥ע svära, ge sin ed to swear HVNp3ms
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9005
9038
9016
לָ
הֶֽם
׃
till, för

[Vers slut]
to
them
verseEnd
HR/Sp3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.