5 Moseboken 28:22

Herren (Jahve) ska slå dig med lungsot och med feber, och med infektioner, och med glödande hetta, och med torka, och med svärd, och med mögel, och de ska jaga dig till dess du tynar bort (går under, förgås, blir utrotad).


יַכְּכָה   יְהוָה   בַּשַּׁחֶפֶת   וּבַקַּדַּחַת   וּבַדַּלֶּקֶת   וּבַחַרְחֻר   וּבַחֶרֶב   וּבַשִּׁדָּפוֹן   וּבַיֵּרָקוֹן   וּרְדָפוּךָ   עַד   אָבְדֶךָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5221
9031
יַכְּ
כָ֣ה
to smite
you
HVhi3ms/Sp2ms
3068
יְ֠הוָה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9003
7829
בַּ
שַּׁחֶ֨פֶת
i, på, med
in
consumption
HRd/Ncfsa
9002
9003
6920
וּ
בַ
קַּדַּ֜חַת
och
and
in
fever
HC/Rd/Ncfsa
9002
9003
1816
וּ
בַ
דַּלֶּ֗קֶת
och
hetta
and
in
inflammation
HC/Rd/Ncfsa
9002
9003
2746
וּ
בַֽ
חַרְחֻר֙
och
hetta
and
in
heat
HC/Rd/Ncbsa
9002
9003
2719
וּ
בַ
חֶ֔רֶב
och
svärd
and
in
sword
HC/Rd/Ncbsa
9002
9003
7711b
וּ
בַ
שִּׁדָּפ֖וֹן
och
and
in
blight
HC/Rd/Ncbsa
9002
9003
3420
וּ
בַ
יֵּרָק֑וֹן
och
rost
and
in
mildew
HC/Rd/Ncbsa
9001
7291
9031
וּ
רְדָפ֖וּ
ךָ
och

seq
to pursue
you
Hc/Vqq3cp/Sp2ms
5704
עַ֥ד till HR
0006
9041
9016
אָבְדֶֽ
ךָ
׃
förgöra
[Vers slut]
to perish
you
verseEnd
HVqcc/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.