5 Moseboken 1:15

Så jag tog huvudena (ledarna) för era stammar, visa män med förstånd och fulla av kunskap, och gjorde dem till huvuden (ledare) över er, ledare för 1 000 och ledare för 100 och ledare för 50 och ledare för 10 och skrivare, stam för stam.


וָאֶקַּח   אֶת   רָאשֵׁי   שִׁבְטֵיכֶם   אֲנָשִׁים   חֲכָמִים   וִידֻעִים   וָאֶתֵּן   אֹתָם   רָאשִׁים   עֲלֵיכֶם   שָׂרֵי   אֲלָפִים   וְשָׂרֵי   מֵאוֹת   וְשָׂרֵי   חֲמִשִּׁים   וְשָׂרֵי   עֲשָׂרֹת   וְשֹׁטְרִים   לְשִׁבְטֵיכֶם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν ἄνδρας σοφοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς καὶ κατέστησα αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ἐφ᾽ ὑμῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους καὶ γραμματοεισαγωγεῖς τοῖς κριταῖς ὑμῶν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3947
וָ
אֶקַּ֞ח
och
ta
seq
to take
Hc/Vqw1cs
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
7218a
רָאשֵׁ֣י huvud head HNcmpc
7626
9026
שִׁבְטֵי
כֶ֗ם
stam tribe
your
HNcmpc/Sp2mp
0582
אֲנָשִׁ֤ים människa human HNcmpa
2450
חֲכָמִים֙ vis wise HAampa
9002
3045
וִֽ
ידֻעִ֔ים
och
veta
and
to know
HC/Vqsmpa
9001
5414
וָ
אֶתֵּ֥ן
och
ge
seq
to give
Hc/Vqw1cs
0853
9038
אֹתָ֛
ם
- obj.
them
HTo/Sp3mp
7218a
רָאשִׁ֖ים huvud head HNcmpa
5921a
9036
עֲלֵי
כֶ֑ם
på, över, ovanför upon
you
HR/Sp2mp
8269
שָׂרֵ֨י prins, befälhavare, ledare, förmän ruler HNcmpc
0505
אֲלָפִ֜ים tusen thousand HNcmpa
9002
8269
וְ
שָׂרֵ֣י
och
prins, befälhavare, ledare, förmän
and
ruler
HC/Ncmpc
3967
מֵא֗וֹת hundra hundred HNcfpa
9002
8269
וְ
שָׂרֵ֤י
och
prins, befälhavare, ledare, förmän
and
ruler
HC/Ncmpc
2572
חֲמִשִּׁים֙ femtio fifty HNcmpa
9002
8269
וְ
שָׂרֵ֣י
och
prins, befälhavare, ledare, förmän
and
ruler
HC/Ncmpc
6235
עֲשָׂרֹ֔ת tio ten HNcfpa
9002
7860
וְ
שֹׁטְרִ֖ים
och
förmän
and
official
HC/Vqrmpa
9005
7626
9026
9016
לְ
שִׁבְטֵי
כֶֽם
׃
till, för
stam
din, ditt
to
tribe
your
verseEnd
HR/Ncmpc/Sp2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.