4 Moseboken 29:1

Och i den sjunde månaden [Tishri] på den första dagen i månaden, ska ni hålla en helig sammankomst, ni ska inte utföra något slags arbete, det är en dag då ni ska lyssna på ljudet från shofaren. [Ordagrant signaldagen.]


וּבַחֹדֶשׁ   הַשְּׁבִיעִי   בְּאֶחָד   לַחֹדֶשׁ   מִקְרָא   קֹדֶשׁ   יִהְיֶה   לָכֶם   כָּל   מְלֶאכֶת   עֲבֹדָה   לֹא   תַעֲשׂוּ   יוֹם   תְּרוּעָה   יִהְיֶה   לָכֶם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐπίκλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἡμέρα σημασίας ἔσται ὑμῖν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
9003
2320
וּ
בַ
חֹ֨דֶשׁ
och
månad
and
in
month
HC/Rd/Ncbsa
9009
7637
הַ
שְּׁבִיעִ֜י
[best. form]
sjunde
the
seventh
HTd/Aobsa
9003
0259
בְּ
אֶחָ֣ד
i, på, med
första, en, ett
in
one
HR/Acbsa
9005
2320
לַ
חֹ֗דֶשׁ
till, för
månad
to
month
HRd/Ncbsa
4744
9014
מִֽקְרָא
־
sammankomst assembly
link
HNcbsc
6944
קֹ֙דֶשׁ֙ helig holiness HNcbsa
1961
יִהְיֶ֣ה att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqi3ms
9005
9036
לָ
כֶ֔ם
till, för
to
you
HRd/Sp2mp
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
4399
מְלֶ֥אכֶת arbete work HNcfsc
5656
עֲבֹדָ֖ה tjänst, arbete service HNcfsa
3808
לֹ֣א inte not HTn
6213a
תַעֲשׂ֑וּ göra, insätta, tillförordna, forma, tillverka, skapa, handla enligt, leva efter, agera to make HVqi2mp
3117
י֥וֹם dag day HNcbsc
8643
תְּרוּעָ֖ה ropa, blåsa alarm shout HNcfsa
1961
יִהְיֶ֥ה att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqi3ms
9005
9036
9016
לָ
כֶֽם
׃
till, för

[Vers slut]
to
you
verseEnd
HRd/Sp2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.