4 Moseboken 12:14

Och Herren (Jahve) sade till Mose: "Om hennes far hade spottat henne i ansiktet, skulle hon då inte gömma sig i skam i sju dagar? Låt henne vara isolerad utanför lägret sju dagar, därefter ska hon föras in igen."


וַיֹּאמֶר   יְהוָה   אֶל   מֹשֶׁה   וְאָבִיהָ   יָרֹק   יָרַק   בְּפָנֶיהָ   הֲלֹא   תִכָּלֵם   שִׁבְעַת   יָמִים   תִּסָּגֵר   שִׁבְעַת   יָמִים   מִחוּץ   לַמַּחֲנֶה   וְאַחַר   תֵּאָסֵף  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν εἰ ὁ πατὴρ αὐτῆς πτύων ἐνέπτυσεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῆς οὐκ ἐντραπήσεται ἑπτὰ ἡμέρας ἀφορισθήτω ἑπτὰ ἡμέρας ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֨אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
3068
יְהוָ֜ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
4872
מֹשֶׁ֗ה Mose Moses HNpm
9002
0001
9024
וְ
אָבִ֙י
הָ֙
och
fader, far, förfader
henne, hennes
and
father
her
HC/Ncbsc/Sp3fs
3417
יָרֹ֤ק spotta to spit HVqaa
3417
יָרַק֙ spotta to spit HVqp3ms
9003
6440
9024
בְּ
פָנֶ֔י
הָ
i, på, med
ansikte
henne, hennes
in
face
her
HR/Ncmpc/Sp3fs
9008
3808
הֲ
לֹ֥א
?
inte
?
not
HTi/Tn
3637
תִכָּלֵ֖ם förödmjuka be humiliated HVNi3fs
7651
שִׁבְעַ֣ת sju seven HAcfsc
3117
יָמִ֑ים dag day HNcmpa
5462
תִּסָּגֵ֞ר stänga to shut HVNi3fs
7651
שִׁבְעַ֤ת sju seven HAcfsc
3117
יָמִים֙ dag day HNcmpa
9006
2351
מִ
ח֣וּץ
från
utanför, utsida
from
outside
HR/Ncbsc
9005
4264
לַֽ
מַּחֲנֶ֔ה
till, för
skara
to
camp
HRd/Ncbsa
9002
0310a
וְ
אַחַ֖ר
och
efter, sedan
and
behind
HC/Ncbsa
0622
9016
תֵּאָסֵֽף
׃
samla to gather
verseEnd
HVNi3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.