3 Moseboken 23:38

vid sidan av Herrens (Jahves) sabbater och vid sidan av era gåvor och alla era löften och alla era frivilliga gåvor som ni ger till Herren (Jahve).


מִלְּבַד   שַׁבְּתֹת   יְּהוָה   וּמִלְּבַד   מַתְּנוֹתֵיכֶם   וּמִלְּבַד   כָּל   נִדְרֵיכֶם   וּמִלְּבַד   כָּל   נִדְבוֹתֵיכֶם   אֲשֶׁר   תִּתְּנוּ   לַיהוָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9006
9005
0905
מִ
לְּ
בַ֖ד
från
ensam, avskild, åtskild
from
to
alone
HR/R/Ncbsc
7676
שַׁבְּתֹ֣ת sabbath HNcfpc
3068
יְּהוָ֑ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9002
9006
9005
0905
וּ
מִ
לְּ
בַ֣ד
och
ensam, avskild, åtskild
till, för
and
from
to
alone
HC/R/R/Ncbsc
4979
9026
מַתְּנֽוֹתֵי
כֶ֗ם
gåva gift
your
HNcfpc/Sp2mp
9002
9006
9005
0905
וּ
מִ
לְּ
בַ֤ד
och
ensam, avskild, åtskild
till, för
and
from
to
alone
HC/R/R/Ncbsc
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
5088
9026
נִדְרֵי
כֶם֙
löfte vow
your
HNcmpc/Sp2mp
9002
9006
9005
0905
וּ
מִ
לְּ
בַד֙
och
ensam, avskild, åtskild
till, för
and
from
to
alone
HC/R/R/Ncbsc
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
5071
9026
נִדְב֣וֹתֵי
כֶ֔ם
frivillighet voluntariness
your
HNcfpc/Sp2mp
0834a
אֲשֶׁ֥ר som, vilket, vilken which HTr
5414
תִּתְּנ֖וּ ge to give HVqi2mp
9005
3068
9016
לַ
יהוָֽה
׃
till, för
JHVH, Jahve, Herren
[Vers slut]
to
YHWH
HR/Npt
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.