3 Moseboken 14:45

Och han ska bryta ner huset, dess stenar och dess timmer och allt murbruk från huset, och han ska bära bort det utanför staden till en oren plats.


וְנָתַץ   אֶת   הַבַּיִת   אֶת   אֲבָנָיו   וְאֶת   עֵצָיו   וְאֵת   כָּל   עֲפַר   הַבָּיִת   וְהוֹצִיא   אֶל   מִחוּץ   לָעִיר   אֶל   מָקוֹם   טָמֵא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
5422
וְ
נָתַ֣ץ
och
riva ner
seq
to tear
Hc/Vqq3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
1004b
הַ
בַּ֗יִת
[best. form]
hus
the
house
HTd/Ncbsa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0068
9023
אֲבָנָי
ו֙
sten stone
his
HNcmpc/Sp3ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
6086
9023
עֵצָ֔י
ו
träd tree
his
HNcmpc/Sp3ms
9002
0853
וְ
אֵ֖ת
och
-
and
obj.
HC/To
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
6083
עֲפַ֣ר stoft dust HNcbsc
9009
1004b
הַ
בָּ֑יִת
[best. form]
hus
the
house
HTd/Ncbsa
9001
3318
וְ
הוֹצִיא֙
och
frambringa, komma ut, komma fram, gå bort
seq
to come out
Hc/Vhq3ms
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
9006
2351
מִ
ח֣וּץ
från
utanför, utsida
from
outside
HR/Ncbsc
9005
5892b
לָ
עִ֔יר
till, för
Stad, befäst stad med mur
to
city
HRd/Ncbsa
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
4725
מָק֖וֹם plats standing place HNcbsa
2931
9016
טָמֵֽא
׃
oren unclean
verseEnd
HAabsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.