3 Moseboken 9:4

och en oxe och en bagge till shalomoffer, för att offra inför Herrens (Jahves) ansikte och matoffer ringlat med olja, för idag ska Herren (Jahve) visa sig för er.


וְשׁוֹר   וָאַיִל   לִשְׁלָמִים   לִזְבֹּחַ   לִפְנֵי   יְהוָה   וּמִנְחָה   בְּלוּלָה   בַשָּׁמֶן   כִּי   הַיּוֹם   יְהוָה   נִרְאָה   אֲלֵיכֶם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
7794
וְ
שׁ֨וֹר
och
and
cattle
HC/Ncbsa
9002
0352a
וָ
אַ֜יִל
och
kviga
and
ram
HC/Ncbsa
9005
8002
לִ
שְׁלָמִ֗ים
till, för
to
peace offering
HR/Ncmpa
9005
2076
לִ
זְבֹּ֙חַ֙
till, för
offra
to
to sacrifice
HR/Vqcc
9005
6440
לִ
פְנֵ֣י
till, för
to
face
HR/Ncmpc
3068
יְהוָ֔ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9002
4503
וּ
מִנְחָ֖ה
och
offer
and
offering
HC/Ncfsa
1101a
בְּלוּלָ֣ה förbistra, begjuta, blanda to mix HVqsfsa
9003
8081
בַ
שָּׁ֑מֶן
i, på, med
in
oil
HRd/Ncbsa
3588a
כִּ֣י för for HTc
9009
3117
הַ
יּ֔וֹם
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
7200
נִרְאָ֥ה to see HVNp3ms
0413
9036
9016
אֲלֵי
כֶֽם
׃
till (mot)
[Vers slut]
to(wards)
you
verseEnd
HRd/Sp2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.