3 Moseboken 8:34

Som han har gjort denna dag, så har Herren (Jahve) befallt att göra för att bringa försoning för (täcka över) er.


כַּאֲשֶׁר   עָשָׂה   בַּיּוֹם   הַזֶּה   צִוָּה   יְהוָה   לַעֲשֹׂת   לְכַפֵּר   עֲלֵיכֶם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9004
0834d
כַּ
אֲשֶׁ֥ר
som
som vilken
like
as which
HR/Tr
6213a
עָשָׂ֖ה göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVqp3ms
9003
3117
בַּ
יּ֣וֹם
i, på, med
dag
in
day
HRd/Ncbsa
9009
2088
הַ
זֶּ֑ה
[best. form]
Detta
the
this
HTd/Tm
6680
צִוָּ֧ה to command HVpp3ms
3068
יְהוָ֛ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9005
6213a
לַ
עֲשֹׂ֖ת
till, för
göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter
to
to make
HR/Vqcc
9005
3722a
לְ
כַפֵּ֥ר
till, för
beveka, försona
to
to appease
HR/Vpcc
5921a
9036
9016
עֲלֵי
כֶֽם
׃

[Vers slut]
upon
you
verseEnd
HRd/Sp2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.