3 Moseboken 27:8

Men om det är någon som är fattigare än uppskattningen (värderingen),
    då ska han komma inför prästen, och prästen ska värdera honom. Efter hans förmåga som avlagt eden ska prästen värdera honom.


וְאִם   מָךְ   הוּא   מֵעֶרְכֶּךָ   וְהֶעֱמִידוֹ   לִפְנֵי   הַכֹּהֵן   וְהֶעֱרִיךְ   אֹתוֹ   הַכֹּהֵן   עַל   פִּי   אֲשֶׁר   תַּשִּׂיג   יַד   הַנֹּדֵר   יַעֲרִיכֶנּוּ   הַכֹּהֵן  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
0518a
9014
וְ
אִם
־
och
om
-, bindestreck
and
if
link
HC/Tc
4134
מָ֥ךְ bli fattig be poor HVqp3ms
1931
הוּא֙ han, hon, den, det he HPp3ms
9006
6187
9021
מֵֽ
עֶרְכֶּ֔
ךָ
från
värdering
from
valuation
your
HR/Ncbsc/Sp2ms
9001
5975
9033
וְ
הֶֽעֱמִיד
וֹ֙
och
stå
seq
to stand
him
Hc/Vhq3ms/Sp3ms
9005
6440
לִ
פְנֵ֣י
till, för
ansikte
to
face
HR/Ncmpc
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֔ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
9001
6186b
וְ
הֶעֱרִ֥יךְ
och
värdera
seq
to value
Hc/Vhq3ms
0853
9033
אֹת֖
וֹ
- obj.
him
HTo/Sp3ms
9009
3548
הַ
כֹּהֵ֑ן
[best. form]
präst
the
priest
HTd/Ncbsa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
6310
פִּ֗י mun lip HNcbsc
0834a
אֲשֶׁ֤ר som, vilket, vilken which HTr
5381
תַּשִּׂיג֙ hinna upp to overtake HVhi3fs
3027
יַ֣ד hand hand HNcbsc
9009
5087
הַ
נֹּדֵ֔ר
[best. form]
lova
the
to vow
HTd/Vqrmsa
6186b
9033
יַעֲרִיכֶ֖
נּוּ
värdera to value
him
HVhi3ms/Sp3ms
9009
3548
9016
9018
הַ
כֹּהֵֽן
׃
ס
[best. form]
präst
[Vers slut]
the
priest
verseEnd
section
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.