3 Moseboken 26:17

Och jag ska sätta mitt ansikte mot er [motsatsen till välsignelsen i vers 9] och ni ska bli slagna framför era fiender, de som hatar er ska råda över er och ni ska fly utan att någon förföljer er.


וְנָתַתִּי   פָנַי   בָּכֶם   וְנִגַּפְתֶּם   לִפְנֵי   אֹיְבֵיכֶם   וְרָדוּ   בָכֶם   שֹׂנְאֵיכֶם   וְנַסְתֶּם   וְאֵין   רֹדֵף   אֶתְכֶם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ πεσεῖσθε ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν καὶ διώξονται ὑμᾶς οἱ μισοῦντες ὑμᾶς καὶ φεύξεσθε οὐθενὸς διώκοντος ὑμᾶς
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
5414
וְ
נָתַתִּ֤י
och
ge
seq
to give
Hc/Vqq1cs
6440
9020
פָנַ
י֙
ansikte face
my
HNcmpc/Sp1bs
9003
9036
בָּ
כֶ֔ם
i, på, med
in
you
HRd/Sp2mp
9001
5062
וְ
נִגַּפְתֶּ֖ם
och
slå
seq
to strike
Hc/VNq2mp
9005
6440
לִ
פְנֵ֣י
till, för
ansikte
to
face
HR/Ncmpc
0341
9026
אֹיְבֵי
כֶ֑ם
fiende enemy
your
HVqrmpc/Sp2mp
9001
7287a
וְ
רָד֤וּ
och
råda
seq
to rule
Hc/Vqq3cp
9003
9036
בָ
כֶם֙
i, på, med
in
you
HRd/Sp2mp
8130
9036
שֹֽׂנְאֵי
כֶ֔ם
hata to hate
you
HVqrmpc/Sp2mp
9001
5127
וְ
נַסְתֶּ֖ם
och
fly
seq
to flee
Hc/Vqq2mp
9002
0369
9014
וְ
אֵין
־
och
ingen, inget
-, bindestreck
and
nothing
link
HC/Ncbsc
7291
רֹדֵ֥ף förfölja, jaga efter to pursue HVqrmsa
0853
9036
9016
9018
אֶתְ
כֶֽם
׃
ס
-
[Vers slut]
obj.
you
verseEnd
section
HTo/Sp2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.