3 Moseboken 23:34

Tala till Israels söner (barn) och säg: På femtonde dagen i denna sjunde månad är det Lövhyddohögtid sju dagar till Herren (Jahve).


דַּבֵּר   אֶל   בְּנֵי   יִשְׂרָאֵל   לֵאמֹר   בַּחֲמִשָּׁה   עָשָׂר   יוֹם   לַחֹדֶשׁ   הַשְּׁבִיעִי   הַזֶּה   חַג   הַסֻּכּוֹת   שִׁבְעַת   יָמִים   לַיהֹוָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1696
דַּבֵּ֛ר tala to speak HVpv2ms
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
1121a
בְּנֵ֥י son son HNcmpc
3478
יִשְׂרָאֵ֖ל Israel Israel HNpl
9005
0559
לֵ
אמֹ֑ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
9003
2568
בַּ
חֲמִשָּׁ֨ה
i, på, med
fem
in
five
HR/Acfsa
6240
עָשָׂ֜ר ten HAcbsa
3117
י֗וֹם dag day HNcbsa
9005
2320
לַ
חֹ֤דֶשׁ
till, för
månad
to
month
HRd/Ncbsa
9009
7637
הַ
שְּׁבִיעִי֙
[best. form]
the
seventh
HTd/Aobsa
9009
2088
הַ
זֶּ֔ה
[best. form]
Detta
the
this
HTd/Tm
2282
חַ֧ג högtid feast HNcbsc
9009
5521
הַ
סֻּכּ֛וֹת
[best. form]
the
booth
HTd/Ncfpa
7651
שִׁבְעַ֥ת seven HAcfsc
3117
יָמִ֖ים dag day HNcmpa
9005
3068
9016
לַ
יהֹוָֽה
׃
till, för
JHVH, Jahve, Herren
[Vers slut]
to
YHWH
HR/Npt
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.